You are invited to beta test the new statewide HAR.com. See More...
 

Multilingual Home Finder

Search for REALTOR listings in 6 languages on HAR.com

View Agent Information
Click Here to View Elizabeth Harris's Web Site
Elizabeth Harris GRI
Điện thư / email: gửi Điện thư cho Chuyên viên Click Here to View Elizabeth Harris's Web Site


View Broker's Information
COLDWELL BANKER UNITED, REALTORS
4501 N. Main St
Baytown, TX 77521
Điện thoại
Máy Fax: (281) 420-1038
Điện thư / email: gửi Điện thư cho văn phòng
View Coldwell Banker United, REALTORS's Web Site
$75,000
Điạ chỉ: 202 Beasley Reef
Kiểu đất/ nhà: Residential Lots & Land
Tình trạng: ACTIVE ON MARKET
Khu gia cư: The Oaks At Houston Point
Khu chợ / Thị trường: West Chambers County
Khu bưu điện: 77520
Tập bản đồ: PAGE 999Z
Hệ thống lên danh sách/Khu: 55295543 / 53-Chambers County
Click to View High Resolution Picture
Photo Gallery
BRING YOUR BUILDER! CHAMBERS COUNTY'S PREMIER, GATED SUBDIVISION ON TRINITY BAY - ESPLANADE ADORNED WITH LAVISH LANDSCAPING, PALM TREES & 4 REFLECTION POOLS WITH LIGHTED FOUNTAINS & CASCADING WATER FALLS - STYLISH STREET LAMPS & SIGNS - CALL TODAY FOR YOUR PRIVATE TOUR!!!
Mặt trước miếng đất: 128
Mặt sau miếng đất: 177
Mặt trái miếng đất: 200
Mặt phải miếng đất: 300
Quận: Goose Creek
 
Mô tả lô đất: Corner, Cul-De-Sac
Ống cống thoát nước: Other
Mặt đường: Concrete
TV giây cáp: Available
Ðiện thoại: Available
Ðiện: Available
Hơi đốt: Available
khu cảng bờ song: Bayfront, Bay View, Bulkhead, Pier
cổng vào: Manned Gate
 
Translate It:

Tất cả taì liệu được cung cấp ở đây dù thấy rằng đáng tin cậy nhưng mà không được bảo đảm và nên tự xác nhận