Multilingual Home Finder

Search for REALTOR listings in 6 languages on HAR.com

View Agent Information
Click Here to View Bruce Sellers's Web Site
Bruce Sellers
Điện thư / email: gửi Điện thư cho Chuyên viên Click Here to View Bruce Sellers's Web Site


View Broker's Information
KELLER WILLIAMS REALTY CONROE/LAKE CONROE
2200 N. FM 3083 West
Conroe, TX 77304
Điện thoại
Máy Fax: (936) 441-8001
Điện thư / email: gửi Điện thư cho văn phòng
View Keller Williams Realty Conroe/Lake Conroe's Web Site
$17,800
Điạ chỉ: 4 Presidio
Kiểu đất/ nhà: Residential Lots & Land
Tình trạng: ACTIVE ON MARKET
Khu gia cư: Del Lago
Khu chợ / Thị trường: Lake Conroe Area
Khu bưu điện: 77356
Tập bản đồ: PAGE 124P
Hệ thống lên danh sách/Khu: 65247048 / 39-Montgomery County NW
Click to View High Resolution Picture
Photo Gallery
Fantastic buy on a golf course property. The lot is on the new La Toretta Golf Course with pretty views. Joining the club is optional and the the clubhouse, pool, tennis, spa and golf are just one minute away. The seller will consider owner financing with a down payment. Such a great deal. The lot is level and has a few trees.
Mặt trước miếng đất: 50
Mặt sau miếng đất: 37
Mặt trái miếng đất: 100
Mặt phải miếng đất: 100
Quận: Montgomery
Truờng tiểu học : Stewart Creek
Truờng trung học đệ nhất cấp: Montgomery
Truờng trung học : Montgomery
 
Hồ tắm trong khu vực: Yes
Mô tả lô đất: On Golf Course
Ống cống thoát nước: Water District
Mặt đường: Concrete
TV giây cáp: Available
Ðiện thoại: Available
Ðiện: Available
Hơi đốt: Available
khu cảng bờ song: Boat Ramp
 
Translate It:

Tất cả taì liệu được cung cấp ở đây dù thấy rằng đáng tin cậy nhưng mà không được bảo đảm và nên tự xác nhận