Multilingual Home Finder

Search for REALTOR listings in 6 languages on HAR.com

View Agent Information
Ken Luu
Điện thư / email: gửi Điện thư cho Chuyên viên Điện thư / email: gửi Điện thư cho Chuyên viên


View Broker's Information
RE/MAX FINE PROPERTIES
4500 Highway 6
Sugar Land, TX 77478
Điện thoại
Máy Fax: (281) 494-5537
Điện thư / email: gửi Điện thư cho văn phòng
View RE/MAX Fine Properties's Web Site
$40,000
Điạ chỉ: 4750 3rd St
Kiểu đất/ nhà: Residential Lots & Land
Tình trạng: ACTIVE ON MARKET
Khu gia cư: Clifton By The Sea
Khu chợ / Thị trường: Bacliff/San Leon
Khu bưu điện: 77518
Tập bản đồ: PAGE 661J
Hệ thống lên danh sách/Khu: 97359495 / 33-Galveston County
Click to View High Resolution Picture
Photo Gallery
Two cleared lots together; Gas, Water and Sewer avail.
Mặt trước miếng đất: 50
Mặt sau miếng đất: 50
Mặt trái miếng đất: 125
Mặt phải miếng đất: 125
Quận: Dickinson
Truờng tiểu học : DISD
Truờng trung học đệ nhất cấp: DISD
Truờng trung học : DISD
 
Mô tả lô đất: Interior, Level, Open
Ống cống thoát nước: Public Water, Public Water, Water District
Mặt đường: Asphalt
TV giây cáp: Available
Ðiện thoại: Available
Ðiện: Available
Hơi đốt: Available
 
Translate It:

Tất cả taì liệu được cung cấp ở đây dù thấy rằng đáng tin cậy nhưng mà không được bảo đảm và nên tự xác nhận